అనురాగ బంధానికి అద్భుత రక్ష!

శ్రావణ పౌర్ణమినే ‘రాఖీపౌర్ణమి’గా జరుపుకొంటాం. ఇవాళ అక్కాచెల్లెండ్లు తమ సోదరులకు ప్రేమానురాగాలకు గుర్తుగా రక్షాబంధనాన్ని కట్టడం ఆనవాయితీ.

భారతీయ జీవన విధానంలో ఒక విశేషం ఉంది. మనమాచరించే ప్రతి కర్మా, పాటించే ఆచారం భౌతిక, ఆధ్యాత్మిక ప్రయోజనాలు నెరవేర్చే విధంగా ఉంటాయి. వైదికంగా ‘నభోమాసం‘గా పిలిచే శ్రావణమాసంలో శ్రవణా నక్షత్రంతో కూడిన పౌర్ణమి ‘శ్రావణ పౌర్ణమి’. దీనికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఇది శివకేశవులకూ వారి భార్యలు పార్వతీ, శ్రీలక్ష్మికీ, అలాగే ఇంద్రాణికీ ప్రీతిపాత్రమైందిగా భావిస్తారు. అందుకే, చాతుర్మాస్య దీక్షలో ఉన్నవారు, ఉపాసకులు ఈ నెలను ప్రశస్తమైందిగా భావిస్తారు. మంగళప్రదమైన మాసం కావడం వల్ల సౌభాగ్యాన్ని కోరుకుంటూ స్త్రీలు మంగళవారాలు, శుక్రవారాలు ప్రత్యేక నోములు నోచుకోవడం, వాయినాలు ఇచ్చుకోవడం ఆచారంగానూ వస్తున్నది.

Read more here

You may also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *