वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी 11600 नवजात अर्भकांचा मृत्यू होतो

वायू प्रदूषणाच्या संपूर्ण विश्लेषणानुसार नवजात बालकांवर जागतिक परिणाम झाला आहे. बाहेरील आणि घरगुती प्रदूषणामुळे 2019…